Två personers händer vilar tillsammans ovanpå en filt.

Video och podcast

Låt bild och ljud ta dig in i Ekofastan

Här kan du ta del av videor från våra samarbetspartner och lyssna på avsnitt av Ekofastapodden.
Följ Ekofasta på Facebook och #ekofasta i sociala medier.

Vardagshandlingar och framtidshopp

Val och handlingar i vardagen har betydelse. Och hoppet kan se ut på olika sätt.

Finska Missionssällskapet driver utvecklingssamarbete i avlägsna delar av Nepal. De områdena är de minst utvecklade i landet, de är svårtillgängliga och brottas med stora problem; torka, översvämningar, jordskred, matbrist och barnäktenskap. Hälften av befolkningen lever i fattigdom. Klimatförändringen drabbar kvinnor och flickor särskilt hårt, eftersom de ansvarar för jordbruket och flickorna blir tidigt bortgifta för att det ska vara en mun mindre att mätta i familjen.
Fem minuter för att stanna upp, andas, hitta jämnvikt. Unna dig själv en stilla stund med en av Ekofastans meditationer, som bygger på tanken att en hållbar livsstil börjar inifrån. Meditationerna publiceras även i textform under Artiklar och bloggar.
Det har skett en stor förändring på den torra savannen i Kishapu, Tanzania, sedan ortsborna fått hjälp med trädplantering. Skogen ger skydd, utkomst och bättre klimat. Videon har filmats och klippts av Joonas Lehtipuu.

Skogen kallar till Ekofastan

Ekofastan 2022 lyssnade till skogens kall. Skogen kallar oss till att vandra, upptäcka, tänka efter, glädjas, bara vara, men också till att skydda och ta ansvar.

Skogen kallar dig

Biskop Mari Leppänen välkomnar till Ekofastan. (Slå på Youtube-videons undertexter för svensk textning.)

Skogen kallar oss att vårda

Torka till följd av klimatförändringen gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst i Kishapu, Tanzania. Här är träden ett livsvillkor. Finska Missionssällskapet stöder människorna via lokala organisationen TCRS.

Skogen kallar oss att vandra

Scouterna Amanda och Vendla berättar om sin relation till skogen. (Slå på Youtube-videons undertexter för svensk textning.)

Skogen kallar oss att dela

Dela skogen med en vän, video av Marthaförbundet.

Lyssna på Ekofastapodden!

Ekofastapodden behandlar olika sidor av temat hållbarhet och omsorg om miljön och väcker tankar om vad ekofasta kan innebära. Säsong 2019 och 2020 handlar om hållbar klädkonsumtion, säsong 2021 har rubriken Vårda vattnet.