Våra val har betydelse globalt

─ Placerar man en brunn fel så kan vi som organisation vara med och förstärka en konflikt istället för att lösa den och försämra situationen för många människor. Därför är det viktigt med lokala samarbetspartners och dialog, säger Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

Som en biståndsorganisation med kristna förtecken har Missionssällskapet en viktig roll i att vara med och skapa hållbara samhällen där rättvisa och välstånd gagnar de lokala företagen, och i förlängningen klädindustrin.

Man i glasögon och kavaj står i korridor.
Rolf Steffansson.

Själv ser sig Steffansson inte som uttalat hållbart klädmedveten, men han gör så gott han kan.

─ Jag försöker köpa kläder av god kvalitet och undviker att handla i butiker som fungerar enligt slit-och-släng-principen. Sen använder jag mina plagg tills de är nästan utslitna. Men jag lyckas inte helt undvika att det också står Made in China i dem ibland.

Våra val har betydelse, det kan handla om vilka produkter vi väljer att köpa. Vikten av att köpa rättvisemärkt kaffe blev tydligare då Rolf Steffansson mötte den tanzaniska kaffeodlaren personligen.

─ Jag fick veta att han får så lite för sitt kaffe på grund av mellanhänder att han i praktiken måste betala för att få sälja sin kaffeskörd. Då är det svårt att ge en vettig förklaring till varför vårt kaffe är så billigt här i Finland.

Är vi beredda att avstå?

Arbetet med att hjälpa utsatta människor är kontinuerligt och tidskrävande, påverkansarbete sker inte över en natt. För att komma åt lokala fördomar om till exempel funktionshindrade och deras rättigheter och möjligheter krävs utbildning och undervisning samt samarbete på olika plan.

─ Glädjande nog kan man se en större frimodighet till exempel bland nepalesiska kvinnor som har stärkts i sin självkänsla och sitt kunnande och frimodigt vågar tilltala också västerlänningar angående sina behov.

Vi kan fråga oss om vår livsstil rymmer en beredskap att avstå från någonting, för att en mindre bemedlad ska få det bättre ställt? Vårt ansvar för miljön slutar inte utanför vår egen ytterdörr. Ofta är det så att klimatförändringen värst drabbar dem som minst har bidragit till den. Nu behöver människor i utvecklingsländerna vår hjälp med att kunna anpassa liv och utkomst till ett förändrat klimat.

För Rolf Steffansson handlar fastan om att vika tid för bönen och gudsrelationen, som inte kan skiljas från vår relation till nästan.

─ Vad kan vi göra för att rätta till missförhållanden ute i världen och förbättra människors arbetsförhållanden? Vi ska komma ihåg att varje människa är en del av skapelsen.

Lyssna på ekofastapodden om strävan mot en hållbar och rättvis värld

Rättvisa och transparens är i fokus då verksamhetsledare Rolf Steffansson talar om Finska Missionssällskapets roll och ansvar som kristen hjälporganisation med verksamhet i 30 länder. Samarbetet med lokala kyrkor, samhällen och samarbetspartners kräver ärlig dialog.

I Ekofastapodden får du höra vilken roll vår ekofasta här kan spela för lokalbefolkningen i utvecklingsländer. Avsnittet är producerat av Monica Slotte/Finska missionssällskapet.