Ta kontakt

Den årliga Ekofasta-kampanjen genomförs av flera aktörer inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillsammans med olika samarbetspartner som är engagerade i arbetet för att dämpa klimatförändringarna och värna om miljön.

Vill du ge respons på kampanjens innehåll? Tipsa om teman vi borde ta upp? Har du en lokal Ekofasta-satsning du vill tipsa om? Ta gärna kontakt på: ekofasta@evl.fi

Ansvarig för webbsidorna är Emelie Wikblad, sakkunnig i webbkommunikation vid Kyrkostyrelsen.