Video och podcast

Video och podcast

Låt bild och ljud ta dig in i Ekofastan

Här kan du ta del av videor från våra samarbetspartner och lyssna på avsnitt av Ekofastapodden.
Följ Ekofasta på Facebook och #ekofasta i sociala medier.

Skogen kallar till Ekofastan

Ekofastan 2022 lyssnade till skogens kall. Skogen kallar oss till att vandra, upptäcka, tänka efter, glädjas, bara vara, men också till att skydda och ta ansvar.

Skogen kallar dig

Biskop Mari Leppänen välkomnar till Ekofastan. (Slå på Youtube-videons undertexter för svensk textning.)

Skogen kallar oss att vårda

Torka till följd av klimatförändringen gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst i Kishapu, Tanzania. Här är träden ett livsvillkor. Finska Missionssällskapet stöder människorna via lokala organisationen TCRS.

Skogen kallar oss att vandra

Scouterna Amanda och Vendla berättar om sin relation till skogen. (Slå på Youtube-videons undertexter för svensk textning.)

Skogen kallar oss att dela

Dela skogen med en vän, video av Marthaförbundet.

Lyssna på Ekofastapodden!

Ekofastapodden behandlar olika sidor av temat hållbarhet och omsorg om miljön och väcker tankar om vad ekofasta kan innebära. Säsong 2019 och 202 handlar om hållbar klädkonsumtion, säsong 2021 har rubriken Vårda vattnet.