Artiklar och bloggar

Artiklar och bloggar

Låt skildringar i text ta dig in i Ekofastan

Här hittar du bloggar och artiklar av Ekofasta-teamet och våra samarbetspartner. Texterna har mycket att berätta, personliga reflektioner och tänkvärt omkring temat hållbarhet och omsorg om miljön.

Innehåll för varje vecka i fastan!

Se upplägget >

Följ Ekofasta på Facebook och #ekofasta i sociala medier.

1 2 3

Vårda vattnet (2021)

1 2

Hållbar klädkonsumtion (2020)

1 2

Hållbar klädkonsumtion (2019)

1 2