Kan kyrkan ge hopp i klimat­ångesten?

Översvämningar. Förödande orkaner. Klimatflyktingar. Det är lätt att tappa hoppet när nyhetsflödet är fullt av negativa nyheter om klimatförändringen. Björn Vikström och Liisa Mendelin diskuterar hur man kan hålla modet uppe.

Omsorg om miljön är kanske inte det första man brukar förknippa med kristendomen och kyrkan. Men i skapelseberättelsen ger Gud människan skapelsen att förvalta, och i den kristna berättelsen finns också ett envist hopp som kan hjälpa miljöaktivisten att orka göra ett långsiktigt jobb för miljön.

– Det här uppdraget har människan ganska länge missförstått. Vi har nog brukat naturen men vi har inte vårdat den och det är det här vårdandet vi borde börja göra, säger Liisa Mendelin, teolog och journalist.

En liten grön planta sticker upp ur torr lera mot bakgrunden av en storstad.
Vilket hopp kan kyrkan erbjuda när klimatet lider?

Björn Vikström, biskop i Borgå stift och ordförande för kyrkans miljögrupp, ser samarbetet mellan kyrkan och till exempel miljöorganisationer som viktigt i kampen mot klimatförändringen. Han poängterar att kyrkan inte erbjuder några speciella tricks för att leva mer hållbart.

– Men vi har i kristendomen en möjlighet att ångra oss, bekänna vår själviskhet och vår synd, samt vända om. Vi behöver förlåtelse och befrielse från en skuldkänsla som bara får oss att känna vanmakt, säger han.

Inom kyrkans miljögrupp har men utarbetat ett miljödiplom, ett certifieringssystem som församlingarna kan gå med i.

– Vi håller också på att uppdatera kyrkans miljöstrategi. Vidare planerar vi olika seminarier och ordnar kyrkans miljödagar som alla församlingsmedlemmar kan delta i, säger Björn Vikström.

– De konkreta handlingarna har ingen kristen etikett utan det är helt samma som gäller vem som helst som vill måna om miljön, säger Liisa Mendelin.

Lyssna på Ekofastapodden med Björn Vikström och Liisa Mendelin om vad man kan göra både inom det kyrkliga samfundet och privat för att motarbeta såväl klimatförändringen som klimatångesten.