Hopp

Fem minuter för att stanna upp, andas, hitta jämnvikt. Unna dig själv en stilla stund med en av Ekofastans meditationer, som bygger på tanken att en hållbar livsstil börjar inifrån.

Lyssna

Hopp är temat för den här meditationen. Den bjuder dig att ställa dig vid randen av ett fruset vattendrag, att se och lyssna till isen som smälter. Vad händer när det Levande Vattnet får strömma fritt?

text & röst: Maria Repo-Rostedt
inspelning och klipp: Monica Slotte

eller läs

I den här meditationen kan du röra på dig eller vara stilla. Du får gärna vara ute. Om det finns en å, en sjö eller en havsstrand nära dig, kan du gärna gå dit. Om inte, kan du under meditationens gång föreställa dig en å på våren. Jag kommer att hjälpa dig att hitta bilderna.

Börja med att stilla dina tankar.
Ifall det känns naturligt för dig
kan du påminna dig om att du är i Guds kärlek.

Bli medveten om vad du vill med den här stunden.

Nu får du titta på vattendraget
eller börja föreställa dig det.
Kan du se is på vattnet?
Om inte, får du föreställa dig en kall vinterdag
då vattnet är täckt av is.

En frusen å, torrt gräs sticker upp ur vattnet, solen lyser.

Sedan får du tänka dig att isen smälter.
Allt smälter inte på en gång,
utan först bildas det pölar av smultet vatten.
Kan du – i tankarna eller verkligheten – se pölarna?

Kan du tänka dig att det är Guds Levande Vatten som blir synligt?
Precis som vattnet varit gömt under isen,
men nu syns här och där som pölar.

Längre ner längs ån
eller längre bort på sjön
eller havet finns flera pölar.
Kanske större områden med öppet vatten
eller kanske en rand där isen tar slut.

Ju mera isen smälter desto närmare varandra
kommer områdena med öppet vatten.
Isen mellan dem smälter bort.

En dag är isen helt borta.
En dag strömmar Guds levande vatten fritt.
Kärleken strömmar fritt.

Vattnet har hela tiden strömmat under isen.
Hela tiden funnits där.
Fast vi inte har sett det.

Is på en å på våren.

Vattnet strömmar hela tiden.
Guds Levande Vatten.
Kan du föreställa dig hur det strömmar
överallt där det finns glädje?

Kan du föreställa dig det som är svårt,
kanske outhärdligt?
Också där strömmar Guds kärlek,
fast det kan vara gömt under is.

Det Levande Vattnet strömmar i alla du älskar.

Det strömmar också i alla dem du har svårt med.
Dem du inte förstår dig på,
som gör dig irriterad, arg eller uppgiven.
Också hos dem strömmar det Levande Vattnet,
fast det ännu kan vara gömt under is.

Det Levande Vattnet strömmar även i dig.

Nu får du låta det du ser, tänker och känner vara.
Ta en liten stund till att låta
dina tankar och känslor bli stilla.

Tänk sedan tillbaka på det du har sett, hört och erfarit
under den här meditationen.

Om det känns naturligt för dig
kan du samtala om det med Gud.

Avsluta din meditation
på ett sätt som känns naturligt för dig,
kanske med en bön.

Gud välsigne dig.

Amen.