Förundran

Fem minuter för att stanna upp, andas, hitta jämnvikt. Unna dig själv en stilla stund med en av Ekofastans meditationer, som bygger på tanken att en hållbar livsstil börjar inifrån.

Lyssna

Förundran är temat för den här meditationen. Den bjuder dig att landa där du är, i din omgivning och i dig själv, att se dig omkring och förundras.

text & röst: Maria Repo-Rostedt
inspelning och klipp: Monica Slotte

eller läs

I den här meditationen kan du röra på dig eller vara stilla. Du får gärna vara ute. Om du är inne, ställ dig om möjligt vid ett fönster.

Börja med att stilla dina tankar.
Ifall det känns naturligt för dig kan du påminna dig om att du är i Guds kärlek.

Bli medveten om vad du vill med den här stunden.

Vintersol lyser lågt mellan träden i en barrskog med lite snö på marken.

Fortsätt med att bli medveten om din kropp.
Hur känns det i din kropp just nu?
Du kan börja med att fästa uppmärksamheten
vid dina fötter och sedan i tankarna
fortsätta uppåt kroppsdel för kroppsdel.
Kanske du också kan känna kläderna mot din hy?

Nu får du lägga märke till ljuden omkring dig.
Vad hörs?
Vad väcker ljuden hos dig?

Frusna vassstrån i isen i orange solnedgångsljus

Sedan får du låta ljuden
och det de har väckt hos dig vara
och övergå till att fästa uppmärksamheten
vid det du ser.
Vad ser du just nu?
Lägg gärna märke till detaljerna.

Ser du något som är vackert?
Låt din blick vila vid det.
Njut av det vackra.
Låt dig förundras över det.

Om det inte finns något vackert i ditt synfält,
låt ändå din blick vila vid något du ser.
Vad väcker det icke-vackra hos dig?
Kan du förundras över också det?

Måsar svävar framför solen på ljusblå himmel.

Nu får du låta också det du ser
och det som det väcker hos dig vara.
Ta en liten stund till att igen
lägga märke till din kropp.
Hur känns den just nu?

Tänk sedan tillbaka
på det du har sett, hört och erfarit
under den här meditationen.

Om det känns naturligt för dig
kan du samtala om det med Gud.

Avsluta din meditation
på ett sätt som känns naturligt för dig,
kanske med en bön.

Gud välsigne dig.

Amen.