Konsumindre, inte mera!

Boosta den ekonomiska tillväxten eller utnyttja mindre naturresurser? Valen vi ställs inför som konsumenter är många och knepiga.

– Allt flera handlar på nätet. Det är behändigt, tycker många, man behöver inte lämna sitt hem för att fara och shoppa men det gör faktiskt också att vi konsumerar mera och lättare, säger Marthaförbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar.

Marthaförbundet inledde kampanjen Köpfri november! som motvikt till Black Friday och andra readagar som uppmuntrar till att konsumera mera. Tanken var att få folk att reflektera över sin konsumtion såväl ur ett ekologiskt som ekonomiskt perspektiv.

En viktig grundpelare för hållbar konsumtion är att vi har koll på var och i hurudana förhållanden de produkter vi konsumerar har tillverkats.

– Det kräver mycket research, intresse och engagemang men sedan när vi har fått det att rulla blir det betydligt lättare. Då blir det ett sådant beteende som är lätt att upprätthålla, säger Mia-Maja Wägar. Hon påpekar att det exempel man ger har en stor inverkan. Därför ser hon det som viktigt att tala öppet om ekonomi.

Person skriver på dator.
Näthandeln sänker tröskeln att konsumera.

Som vuxen är det lätt att göra etiska val, som avviker från normen, men i barnfamiljer kan det ibland uppstå konflikter på grund av pressen att ”vara som alla andra”. Yvonne Terlinden som är präst och psykoterapeut säger att det finns många kopplingar mellan identitet och konsumtion.

– För unga människor kan det vara svidande och svårt att leva med en annorlunda livsstil som inte medger att man flyger omkring i världen på semester eller shoppar på söndagar.

Här ser hon det som viktigt att kompromissa och försöka hitta lösningar som alla kan leva med.

– Den viktigaste vägen är att prata, att barnen förstår föräldrarna men lika mycket att föräldrarna förstår barnets situation. Många barn och unga lär sig uppskatta annat än mainstream, säger hon.

Hur kan jag konsumera mera hållbart ­– fem tips

  • Lär känna dig själv och dina egna behov. Jämför inte dig själv med andra.
  • Gör upp en budget och ändra på ditt konsumtionsbeteende steg för steg.
  • Rösta vist med dina pengar. Inköp föder efterfrågan.
  • Spara dina kvitton och gå igenom dem.
  • Tänk på att också du är en förebild. Våga prata öppet om pengar och ekonomi.

Har du flera tips eller kommentarer så dela dem i sociala medier och tagga #ekofasta

Det här är Marthaförbundets tips för en sundare konsumtion. I Ekofastapodden kan du lyssna på en hel diskussion om konsumtion med förbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar. Du hör du också ett inslag med Yvonne Terlinden som är präst och psykoterapeut.