”Det är till skogen jag dras”

Fastan handlar om att vi under en period kan avstå från mat eller förströelser och lägga fokus på vår relation till Gud, till andra människor och till den omgivande naturen – hur lever vi i skogen och den i oss?