Vem blir du när du inte konsumerar?

Teologen och författaren Patrik Hagman ger dig tre frågor att fundera på under fastan.

Svartvit bild, men sitter i kontorsrum och tittar mot kameran.

1. Kan vi bygga vår identitet på relationer?

– Vi människor har i alla tider definierat oss med bland annat musiken vi lyssnar till, filmerna vi tittar på och böckerna vi läser. Vi har alltid använt yttre symboler för att uttrycka oss och definiera oss som människor. Vi är i någon mån det vi konsumerar och vi bygger vår identitet kring det – oavsett om det gäller politiska övertygelser, förebilder eller klädstilar.

– Konsumtionslogiken går in i allt. Men den är problematisk eftersom den bygger på så många lögner och manipulation. Du blir inte ett dugg intressantare för att du har en viss tröja. Ändå köper vi den idén.

– Tänk om vi istället skulle fundera på frågan: Vem är vi när vi inte konsumerar? Kan vi bygga vår identitet kring relationer istället? Att vi lägga relationerna i centrum – istället för symboler. Kan vi göra ett sånt skifte?

2. Vad triggar begäret att konsumera?

– Vi kanske tänker att vi bara kan lyfta oss i håret och skärpa oss gällande de rådande konsumtionshysterin. Men det är inte så enkelt. Däremot tror jag att vi långsamt kan gå ifrån det. Stegvis.

– Då tror jag också att vi behöver rannsaka oss själva och identifiera vilka känslor som triggar lusten att konsumera. Vilka problem försöker vi lösa genom att konsumera? Är det en känsla av leda? Är det innehållslöshet i ditt liv? Kan vi i så fall hitta något annat för att hantera den tristessen? Det finns oändligt med problem i världen som behöver dina resurser. Fokusera på att hitta något som ger dig mål och mening!

3. Hur kan du och jag bidra till en förändrad konsumtionskultur?

– Krasst sagt kan man säga att de som har den beslutsfattande makten att förändra vår konsumtion och dess klimatpåverkan – politiker, företagsledare och den rikaste delen av befolkningen – tyvärr inte är särskilt intresserade av att verkställa förändringar eftersom det sist och slutligen handlar om att de måste avstå från ekonomisk vinst.

– Men du och jag som enskilda individer kan, genom ganska små val, bidra till en förändrad konsumtionskultur. Låt oss säga att vi bestämmer oss för att alltid göra ekologiska val när vi handlar. Då behöver vi inte varje gång stå där och välja – utan vi har ramar som styr vår konsumtion. Det underlättar i vardagen och är ett långsamt sätt att påverka. Bestämmer du dig för att inte äta kött? Ja, då går vi inte via köttdisken!

Hållbar klädkonsumtion är temat för Ekofastapodden 2019–2020. Syftet med kampanjen är att aktualisera klädernas miljöpåverkan och väcka tankar om vår egen konsumtion av kläder.

I det här avsnittet gästas podden av författaren och teologen Patrik Hagman. Redaktör i podden är Linn Jung.