Tre goda orsaker att dra till skogs

Skogen är så mycket mer än träden, virket och bär- och svampplockningen. Och visst, den är en kolsänka med stor betydelse för vårt klimat. Men framför allt är skogen en outsinlig källa till upplevelser och livslånga minnen.

Här är tre goda orsaker att gå ut i skogen:

1. Byt ut mötesrum mot skog

Skogen bjuder på välmående och inspiration. Varför sitta inne och prata när man kan träffas i skogen? Gör gemensamma skogspromenader med kollegor, vänner, föreningar eller familj. En promenad i en gammal skog med höga träd är betydligt mer inspirerande än ett café eller ett mötesrum. Tänk om, tänk skog!

2. Utnyttja skogens helande effekter

Skogen fungerar utmärkt som hela familjens komma-ner-i-varv-portal. En jäktande, skrikande, bråkande familj hittar snabbt lugnet bland mosstuvor, uråldriga tallar eller i en snöhög mitt bland ståtliga granar. Naturen är rik på sinnesupplevelser som ökar halten av oxytocin i blodet. Det här tillståndet av lugn och ro underlättar också koncentration och inlärning. Läxläsningen kanske går lättare efter en snabb tur i skogen.

En hög med olikformade stenar staplade på varandra.
Skogen hjälper sig hitta balansen.

3. Lär dig nytt och använd din kreativitet!

När man vistas i skogen lär man sig hela tiden nya saker. Se skogen som ett ställe för ständig inlärning och utveckling! Utmana dig själv – ha som målsättning att varje gång lära dig en ny växt, ett nytt träd eller en fågel. Ju mer du kan, desto mer ser du också!

Text: Linn Jung, Marthaförbundet