Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten ekofasta.fi och har uppdaterats 28.02.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Bristande färgkontrast

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det förekommer text på färg- eller bildbakgrund som inte uppfyller minimikraven på kontrast.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimum)

Hanterbar: Länkar med samma alt-text förekommer i samma sammanhang

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det förekommer länkar i samma sammanhang / på samma sida vars beskrivande texter är identiska.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Hanterbar: Tomma och identiska länkar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På sidor som samlar artiklar förekommer länkar som är identiska och/eller läses som tomma. (Exempel: både bild och rubrik eller knapp länkar till artikeln.) Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Information om tillgängligheten i Ekofastans kanaler för sociala medier

Ekofastans Facebook-sida

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. En del av dem har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. Bilder som publiceras har alternativ text. I de fall där själva bilden inte har alternativ text så har den skrivits som bildtext i själva inlägget. Händelser och reels publiceras ibland även om de inte är tillgänliga. Vi strävar ändå till att göra innehållet så tillgängligt som möjligt.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge respons på tillgängligheten med det här webbformuläret: https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000