Tystnaden som försvann och återvände

Före coronapandemin levde vi i en värld där tystnad var en lyxvara. Överallt fanns det prat, buller, skrammel, pip och andra ljud. I och med pandemin blev mångas liv lugnare och kanske tystare.