ekofastapodden

Våga lyssna på tystnaden

Inga flimrande skärmar och folk som pockar på ens uppmärksamhet. Retreat innebär att dra sig tillbaka i stillhet och tystnad för att reflektera över sitt eget liv och sin relation till Gud.

Plantera hoppets träd

På många håll i världen kräver klimatförändringen liv. Ökad kunskap, talkoanda och trädplantering hjälper att tampas med miljöproblemen även om man inte har stora resurser.