Scouter mot­arbetar oro med klimat­kunskap

Vårt klimat är instabilt och många, framför allt unga, känner en oro för vår gemensamma framtid. En överväldigande majoritet av de unga ser klimatförändringen som ett faktum som kommer att påverka kommande generationer negativt.

Samtidigt kan man se att klimatångesten minskar då kunskapen om hållbarhet och möjligheterna att göra hållbara val i vardagen ökar.

Det talas mycket om att vi behöver leva mer hållbart. Det finns också många konkreta tips på hur, men det är inte lätt att hitta rätt i tips-djungeln, och framför allt är det svårt att avgöra vad som är tillräckligt.

En rad med kanoter paddlar i en å.
Att göra tillsammans känns mer meningsfullt än att streta på i ensamhet. Foto: Finlands Svenska Scouter / Didrik Lundsten

Scouting är en rörelse där kompetens, gemenskap och ledarskap är viktiga stöttepelare. Dessa kommer väl till pass också i arbetet för hållbarhet: med ökad kompetens är det lättare och roligare att agera; att göra tillsammans känns mer meningsfullt än att streta på i ensamhet; och med kunskaper och erfarenheter i bakfickan kan vi leda samhället mot en mer hållbar utveckling.

Kunskap, konkreta verktyg och diskussion

I scoutingen har naturen alltid varit viktig. Hållbarhet och klimatfrågor har därför också snabbt snappats upp. I scoutprogrammet finns många aktiviteter som tangerar naturskydd, hållbarhet och påverkan som låter scouterna öva på och lära sig hur de kan spara energi, sortera avfall, minska sitt kolavtryck och helt enkelt göra fler hållbara val.

Fanny Hammarström arbetade som hållbarhetskoordinator på Finlands Svenska Scouter under 2021–2022. I sitt arbete gav hon på olika sätt scouter en större kunskap och därmed större säkerhet och optimism kring hållbarhetsfrågor. Fanny tog även fram utbildningen Leda hållbar utveckling, som riktar sig till unga och vuxna och är baserad på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Förutom större kunskap om målen och vart världen är på väg fick deltagarna verktyg att leda hållbar utveckling i sin vardag och i sitt scoutuppdrag.

Fanny har deltagit i många diskussioner med scouter, ledare och scoutkårer om hållbarhet och om försök, framsteg och osäkerhet. Hon berättar att just diskussionen är ett viktigt verktyg för att öka kunskap, öka mängden konkreta handlingar och minska oron. Att ensam fundera på hur man kan agera mera hållbart kan kännas tungt och tröstlöst, men att diskutera med andra visar att det är många som vill dra sitt strå till stacken och att man tillsammans kan åstadkomma stora förändringar.

Kanoter paddlar mot vassen. På stranden växer björkar.
I scoutingen har naturen alltid varit viktig, det är naturligt att frågor om hållbarthet och klimat kommer i fokus. Foto: Finlands Svenska Scouter / Didrik Lundsten

För några år sedan lanserades certifikatet Hållbar Scoutkår, som bygger på kriterier inom områden som måltider, resor, utfärder, anskaffningar med mera. Under de senaste två åren har 16 av Finlands Svenska Scouters kårer ansökt om och beviljats certifikatet. Certifikatet och kriterierna har uppmuntrat till diskussion i kårerna och gett dem tips på hur verksamheten kunde ledas i en mer hållbar riktning.

Då scoutkårer möts och diskuterar blir det lättare att se vad den egna scoutkåren redan gör, och en ögonöppnare att se att många andra kårer funderar på samma saker och har hittat både liknande och helt annorlunda sätt att agera. Kårerna har bland annat utbytt tips på hur man kan minimera matsvinnet på kurser och evenemang, hur sopsortering under läger eller i kårlokalen kan fungera samt hur återanvändning och utrustningsvård leder till mer medvetna anskaffningar.

Ibland känns det som att man inte gör tillräckligt, men i scouterna betonar vi att varje litet steg mot en hållbarare värld är guld värt! Därför är det inte heller nödvändigt att ta sig an de svåraste utmaningarna direkt, utan man kan och får börja med sånt som känns enkelt, roligt och intressant.

Verktyg och utbildningar

  • Utbildningen Leda hållbar utveckling riktar sig till 15 år fyllda scouter och ledare. Mer info på www.scout.fi.
  • Hållbar scoutkår-certifikatet är ett verktyg för kårer att se över sin verksamhet. Mer info på www.scout.fi.
  •  Scoutprogrammet innehåller många märken och aktiviteter som fokuserar på hållbarhet; bland annat programsatsningen Från ord till handling. Mer info på www.scoutprogrammet.fi.

Text: Gunilla Edelmann, koordinator med ansvar för utveckling av scoutfostran och program på Finlands Svenska Scouter