Där träden är ett livsvillkor

Skogen kallar oss bort från vår egen bubbla till att tänka på våra medmänniskor i fattiga länder. Vi är kallade att stöda de allra mest utsatta människorna i länder där klimatförändringen redan idag hotar livsvillkoren.

Vi vill ta dig med på en resa till Afrika för att bekanta dig med Finska Missionssällskapets miljöarbete med fokus på trädplantering. Kom med och stöd vårt arbete för klimaträttvisa!

Ungdomar vattnar trädplantor på en torr och sandig gårdsplan.
Skolelever sköter om trädplantor i Kishapu. Foto: Hannes Honkanen

Trädplantering har en nyckelroll i arbetet för att bromsa klimatförändringarna. Trädplantering behövs på områden där öknen hotar ta över.

Träden erbjuder skydd, mat och utkomstmöjligheter. Dessutom skyddar och gödslar de jordmånen naturligt. I ett större perspektiv binder träd effektivt koldioxid ur atmosfären, så trädplantering är på många sätt viktig i kampen mot klimatförändringarna. Arbetet stöds av Finlands utvecklingssamarbete.

Fyra kvinnor bär på hackor, trädplantor och vattenämbar.
Trädplantering i Kishapu, Tanzania. Foto: Mikko & Pia Pyhtilä

Lär dig mera om klimatarbetet

I de här artiklarna kan du läsa mer om Finska Missionssällskapets arbete för klimaträttvisa.

Hundratusentals träd har planterats i Tanzania – så här går det till

Etiopien: Skogsrådgivaren kommer med ny kunskap

Följ med till Tanzania – titta på videorna

Klimatarbete i Kishapu

Skogen kallar oss till att stöda beskogningsprojekt i länder där klimatförändringen redan idag hotar livsvillkoren. 

Skogen kallar oss till att stöda beskogningsprojekt i länder där klimatförändringen redan idag hotar livsvillkoren.

Torka till följd av klimatförändringen gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst i Kishapu, Tanzania. Finska Missionssällskapet stöder människorna på området via den lokala organisationen TCRS.

Det centrala i arbetet är anpassning till de utmaningar som klimatförändringarna orsakar och där har trädplantering en nyckelroll. Arbetet stöds av Finlands utvecklingssamarbete.

Träd är ett livsvillkor

Skogen kallar oss att lyfta våra blickar och se våra medmänniskor i länder där torkan är vardag och träden är en bristvara.

Vilken betydelse har träd i människors liv i Kishapu i Tanzania? Området lider av torka på grund av både klimatförändringar och traditionellt svedjebruk. Finska Missionssällskapet stöder människorna på området via den lokala organisationen TCRS. I Kishapu har bland annat skolelever hjälpt till med trädplantering. Arbetet stöds av Finlands utvecklingssamarbete.

Vad kan jag göra?

Ge en etisk gåva: en trädplanta.  Intäkterna går till att plantera träd i Tanzania.

Du kan också stöda Miljöbanken på finskamissionssallskapet.fi/miljobanken

Trädplantor.
Trädplantor. Foto: Virve Rissanen