Artikel

Där träden är ett livsvillkor

Skogen kallar oss bort från vår egen bubbla till att tänka på våra medmänniskor i fattiga länder. Vi är kallade att stöda de allra mest utsatta människorna i länder där klimatförändringen redan idag hotar livsvillkoren.