emeliewikblad

Där träden är ett livsvillkor

Skogen kallar oss bort från vår egen bubbla till att tänka på våra medmänniskor i fattiga länder. Vi är kallade att stöda de allra mest utsatta människorna i länder där klimatförändringen redan idag hotar livsvillkoren.

Skogen kallar oss att vandra

Skogen har inga väggar, inget tak och marken är en ojämn matta av färger och former. Tanken får sväva fritt och för fantasin finns inte heller väggar eller tak eller färdiga rutor. Redan en kort stund i skogen sänker stressnivåerna och får en att må bättre. Under ekofastan kallar skogen oss att vandra.